Żwiry

Otoczane kamienie z reguły rzeczne lub polne. Występują w kilku frakcjach 8-16, 16-32 lub 32-63 i 63-120. Stosuję się je do drenażu lub na płaskie dachy. Mogą być również używane do dekoracji w ogrodzie.

Żwiry