REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.diamondstone.pl

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego  www.diamondstone.pl  jest firma:

NIKOLEX

Monika Ciesielska

42-202 Częstochowa

ul. Wręczycka 175/187

NIP: 573-266-83-26

REGON: 241130641

Zarejestrowane przez Prezydenta Miasta Częstochowa

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Sklepie rozumie się przez to sklep internetowy  www.diamondstone.pl  , którego właścicielem jest firma NIKOLEX , Monika Ciesielska , 42-202 Częstochowa, ul. Wręczycka 175/187

Ilekroć w regulaminie mowa jest o Kliencie rozumie się przez to osobę korzystającą z usług strony internetowej  www.diamondstone.pl  i zamawiającą towary poprzez stronę  www.diamondstone.pl

Ilekroć w regulaminie mowa jest o złożeniu zamówienia rozumie się przez to prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie  www.diamondstone.pl

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Przeglądanie witryny i dokonywanie zakupów w Sklepie  wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

5. Do prawidłowego przeglądania witryny wymagana jest prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inna).

ZASADY ZAMAWIANIA

6. Aby dokonać zamówienia  Klient musi wypełnić prawidłowo formularz zamówienia, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz klikając na końcu "Potwierdzenie zamówienia".

7. Podczas składania zamówienia konieczne jest określenie liczby zamawianych produktów, podanie adresu wysyłki i sposobu płatności za zamówienie oraz w polu notatki i sugestie ewentualne uwagi dotyczące produktu (kolor itp.) Zaleca się podać również numer telefonu, w celu ułatwienia kontaktu z Klientem.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie zamówienia.

9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

10. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stanów magazynowych, terminów realizacji deklarowanych przez producenta towarów oraz od prawidłowości złożonego zamówienia przez Klienta.

11. Klient nie może zrezygnować z zamówienia jeżeli jest ono w trakcie realizacji.

12. Ceny towarów brutto zawierają podatek 23% VAT i są wyrażone w złotych polskich.

13. Podane ceny nie zwierają kosztów transportu/dostawy.

14. Wymiary produktów pochodzą od producentów. Jeśli Klient ma pytania/uwagi dotyczące danego towaru przed zamówieniem powinien skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia nieścisłości.

DOSTAWA, TRANSPORT, PŁATNOŚCI

15. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i poza granicami kraju

16. Sposób dostawy i płatności Klient wybiera podczas procesu zamawiania ( jeżeli wysyłka ma być jednak poza granicę Polski należy się każdorazowo skontaktować ze Sklepem w celu podania niezbędnych danych adresowych aby ustalić cenę wysyłki ).

17. Koszt wysyłki w przypadku formy "za pobraniem" jest wyższy od kosztu wysyłki przy przedpłacie na konto Sklepu.

18. Podczas składania zamówienia w Sklepie i wybraniu formy transportu, klient widzi w zamówieniu koszt transportu jaki będzie zobowiązany ponieść wraz z kosztami zakupu samego towaru.

19. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić czy stan zewnętrzny opakowania jest nienaruszony. Należy również sprawdzać zawartość wewnątrz gdyż wysyłany towar jest bardzo delikatny i pomimo oznakowania ostrożnie szkło i zabezpieczania paczki - folią bąbelkową i gąbkami - może dojść do uszkodzenia. W przypadku zauważenia uszkodzeń powstałych podczas transportu Klient jest zobowiązany do sporządzenia razem z kurierem protokołu szkody.

20. Sposób odbioru uszkodzonego towaru oraz jego wymiana są ustalane indywidualnie w każdym wypadku powstałej szkody pomiędzy Klientem i Sklepem.

21. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów wysyłki oraz transportu znajdują się w zakładce DOSTAWA.

DANE OSOBOWE I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

22. Klient może założyć konto użytkownika poprzez wypełnienie pola rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania zakupów  w naszym sklepie.

23. Klient  podaje dane osobowe dobrowolnie.

24. Za poprawność podanych danych odpowiada Klient.

25. Klient w każdej chwili może dokonać zmiany danych osobowych, usunąć lub poprawić dane zgodnie ze stanem faktycznym.

26. Podanie prawidłowych danych jest konieczne do wystawienia przez Sklep poprawnego dowodu zakupu oraz do dostarczenia towaru pod właściwy adres.

27. Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 r. dane osobowe Klienta są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych do tego zarówno w procesie ich przetwarzania, jak i przechowywania. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień lub dla powiadamiania o nowościach i promocjach w Sklepie. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, ani osobom trzecim.

REKLAMACJE I ZWROTY

28.  Zgodnie z "Ustawą z dnia 30  maja 2014 roku "O Prawach Konsumenta" (Dz.U. z dn. 24 czerwca  2014r.) Klient możne zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Klient dokonuje zwrotu na swój koszt.

Zwroty prosimy kierować na adres:

DiamondStone

42-202 Częstochowa

ul. Wręczycka 175/187  

z dopiskiem Zwrot .

29. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon fiskalny. Sklep dokona zwrotu ceny produktu przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w terminie 7 dni.

30. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

31. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być nieuszkodzony. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

32.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu .

33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.